Araştırma Geliştirme Faaliyetleri

Özellikle geçtiğimiz yüzyıl içerisinde yaşanan teknolojik gelişmeler, insanların yaşam biçimlerini büyük oranda değiştirmiş bulunmaktadır. Teknolojik ürünler her geçen gün hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmekte ve bu süreç sürekli hızlanarak devam etmektedir. Teknolojinin insan hayatı üzerinde bu kadar belirleyici olduğu günümüzde teknolojik gelişmelerin bir süreklilik arz etmesi ve kesintiye uğramadan ilerlemesi, oldukça önemli bir konu haline gelmiştir.

Teknolojik gelişmelerin süreklilik sağlayabilmesi ve insanların hayatlarını kolaylaştıracak, refah düzeyini yükseltecek ürünlerin elde edilmesi ancak Araştıma-Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerinin yapılmasıyla mümkün olmaktadır. Günümüzde bütün gelişmiş ülkeler Ar-ge faaliyetlerine büyük önem vermekte ve bu çalışmaların etkili ve verimli yapılabilmesi için ciddi kaynaklar sağlamaktadırlar. Ar-Ge faaliyetlerinin öneminin farkına varan bütün ülkeler, bu sürecin sadece özel firmaların el yordamıyla yürütmelerinin yeterli olmadığının farkına varmış, daha hizlı ve daha etkili ilerleme kaydedilebilmesi için Ar-Ge faaliyetlerine özel olarak çeşitli fonlar oluşturmuşlardır. Bu fonlar sayesinde, normal şartlarda imkanı kısıtlı olan birçok firma, üniversite, sivil toplum kuruluşu, devlet kurumu ve girşimci ortaya koydukları fikirleri A-Ge çalışmaları sonucunda hayata geçirecek imkanları elde etmekte ve teknolojik gelişmelere katkı sunmaktadırlar.

Ülkemiz de bu anlamda Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesinin gerekliliğinin farkına varmış ve Sanayi Bakanlığı, Tübitak, Kosgeb, Kalkınma Ajansları gibi devlet kurumları aracılığıyla Ar-Ge faaliyetlerini desteklemek amacıyla çeşitli fonlar oluşturmuştur. Bu fonlardan sağlanan kaynaklar kullanılarak desteğe ihtiyaç duyan özel firma, üniversite, sivil toplum kurluşu ve girişimcilere fikirlerini hayata geçirme imkanı sağlanmaktadır. Ülkemizde, özellikle geçtiğimiz on yıllık süreç içerisinde Ar-Ge faaliyetlerinin ve bu faaliyetlerin desteklenmesinin önemi kavranmış ve verilen desteklerin miktarı sürekli olarak arttırılmıştır. Söz konusu destekler, ülkemizde çalışmalar gerçekleştiren özel sektör, üniversite, sivil toplum kuruluşu ve girişimcilerin Ar-Ge kültürünün gelişmesine büyük katkılar sağlamaktadır. Ar-Ge kültürünün gelişmesi ve Ar-Ge faaliyetlerinin arttırılması; yerli teknolojik ürünler geliştirme ve üretme, teknoloji alanında dışa bağımlılığın azaltma ve başka ülkelere teknoloji pazarlayabilme noktasında önemli katkılar sağlayacaktır. Ayrıca yapılan bu çalışmalar sonunda elde edilen ürünlerin yurt içi ve yurt dışında pazarlara sunulması ile birlikte ülke ekonomisine ciddi katma değer sağlanacaktır.

Fg Digital olarak, çalışmalarımıza başladığımız günden bu yana yaptığımız bütün çalışmaları Ar-Ge temeline oturtarak gerçekleştirmeye özen gösteriyoruz. Çalışma yaptığımız alanlarda Ar-ge faaliyetleri gerçekleştirerek hem çalışanlarımızın hem de sektörün Ar-Ge kültürünün gelişmesine katkı sağlıyoruz. Halihazırda Ar-Ge çalışması gerçekleştirdiğimiz alanlar şunlardır:

  • DVB Çözümleri
  • Helikopterler
  • Paramotorlar
  • İnsansız hava araçları
  • Yayıncılık