Totis Viribus

İnsanoğlu varolduğundan beri birçok hayvanı sembol haline getirmiş, bazen tapılacak bir varlık olarak görmüş, bazen ilahi mesajların habercisi olarak tasvir etmiş ve birçok olağanüstü özellik ekleyerek onlarla ilgili efsaneler yaratmışlardır. Hem doğu toplumlarına hem de batı toplumlarına ait mitolojik efsanelerde birçok hayvan sembolü kullanılmıştır. Bütün toplumlar için kuşlar, bu efsanelerde çok önemli bir yer teşkil etmiştir. İnsanlar, kuşların hareketlerini çok dikkatli incelemiş ve bu hareketlerden geleceğe dair çeşitli öngörülerde ve kehanetlerde bulunmuşlardır. Bu toplumlarda kuşlar; yeniden doğuşun, gücün ve iktidarın, özgürlüğün, geleceği görmenin ve daha bunun gibi birçok olgunun sembolü haline gelmiştir. Bu anlamda bakıldığında kuşlar, insanlık tarihinin daha ilk evrelerinden beri hep önemli ve ayrıcalıklı olmuşlardır.

Belki insanoğlunun kuşlara bu kadar önem vermesinin en büyük sebeplerinden biri de içindeki uçma tutkusudur. İnsanlık tarihi, mucitlerin kuşları taklit ederek yaptıkları aletlerle uçma denemelerini anlatan hikayelerle doludur. İnsanoğlu uçma hayalini gerçekleştirmek için hep kuşları örnek almış ve geliştirdiği bütün aletleri ona göre dizayn etmiştir. Nitekim günümüzde kullanılan hava araçlarını göz önünde bulundurursak temelinde hep kuşların fizyolojik yapısından esinlenildiği anlaşılacaktır.

Dolayısıyla kuşlar, insanlığın hem bilimsel gelişiminde hem de inanç dünyasında önemli bir yere sahip olmuş ve geçmişle geleceği birleştiren bir sembol haline gelmiştir. Fg Digital logosunda mitolojik bir kuşun bulunması da firmamızın teknolojiye bakışını sembolize etmesi bakımından bizim için oldukça önemlidir. Logomuzda kullandığımız mitolojik kuş motifi, bizim için özgürlüğün, geleceği görmenin, gücün ve yeniden doğuşun sembolüdür ve aynı zamanda geçmişle gelecek arasında kurduğumuz bir köprüdür.

Totis Viribus Söylemi:

Totis Viribus, latince kökenli olup “birlikten kuvvet doğar” anlamına gelmektedir. Bize göre başarıya ulaşmak bilgi, birikim ve gücün birleştirilmesi ve birlikte çalışmayla elde edilebilir. Firmamızda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda, çalışanlarımızın bu felsefe doğrultusunda faaliyet göstermelerini ve üretmelerini teşvik ediyor ve takım çalışmasının öneminin kavranmasını sağlamaya çalışıyoruz. Ayrıca, başka firmalarla da ortak çalışmalar gerçekleştirerek bu felsefe doğrulutsunda yolumuza devam ediyoruz.

Geleceğin teknolojisini, geçmişten gelen tecrübeleri ve bu günün bilgisini birleştirerek üretiyoruz.