Su; bütün canlılığın kaynağı ve canlılığın devamı için vazgeçilmez bir maddedir. Günümüzde dünya üzerinde kullanılabilir su miktarı gittikçe azalmakta ve geleceğe dair sinyaller vermektedir. Canlılığın devamı için olmazsa olmaz olan suyun daha verimli kullanılması ve kaynakların sürdürülebilirliğinin sağlanması gerekmektedir. Aydos, FG Digital’in iştiraklerinden biri olup, nitelikli içme ve kullanma suyu temini konusunda faaliyetlerine başlamıştır. Ayrıca suyun daha verimli kullanılabilmesi, yeni kaynakların bulunması gibi konularda Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirerek yeni teknolojiler üretmektedir.

Bunların yanında insan sağlığı açısından birçok faydası olan selenium ve iyodin katkılı su üretimi konusunda çalışmalar gerçekleştirmektedir. Firmamızın haliazırda günlük 250 ton su üretim kapasitesi bulunmaktadır.

Firmamız, Jodis firmasının Türkiye Distribitörüdür.